Monday, October 15, 2007

wiki pilipinas

ang alam ko sa wiki pilipinas ay isang pilipinas na my wiki..............hahahahahahahahaha.ito ay kasama sa pinagaaralan sa kahit anong klaseng paaralan, ngaun ito ay aming kailangan sa subject na computer. kailangan namin gumawa ng wiki pilipinas.

No comments: